O Fundacji Dobrowskaz

Fundacja Dobrowskaz powstała dzięki zaangażowaniu grupy ludzi, pragnącej wskazywać na „dobro” czynić je i dzielić się nim z innymi.

Działania Fundacji skierowane są do dzieci i zagrożonej wykluczeniem młodzieży. Przedwczesna inicjacja seksualna, czy wszelkiego rodzaju używki nie są obce naszym podopiecznym. Naszym celem jest wskazanie dzieciakom innych, często im nieznanych, bądź zatartych wzorców zachowań, które byłyby w stanie uchronić je przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Wszelkie działania Fundacji organizowane są w sposób wyważony, dopasowany do potrzeb poszczególnych wychowanków. Nie tylko zauważamy nieprawidłowości w wychowaniu, ale również pragniemy je eliminować. Naszym nadrzędnym celem jest jednak wyłonienie i rozwijanie pozytywnych cech każdego z naszych podopiecznych. Posiadamy w sobie ogromną wiarę, że nadejdzie kiedyś moment wyboru przez nich dobrej dalszej życiowej drogi. Celem wszystkich działań Fundacji jest udostępnienie naszym podopiecznym możliwie najlepszych narzędzi, których wykorzystanie pomoże im stać się lepszymi ludźmi. Zdajemy sobie sprawę, że edukacja, czy wspieranie rozwoju kulturalnego i intelektualnego to zadanie nie tylko placówek oświatowych.Działania wspierające i wzmacniające warto propagować także poza tymi placówkami i okresem roku szkolnego. Dlatego też organizujemy dla dzieci i młodzieży letni wypoczynek wypełniony zajęciami artystycznymi, sportowymi, intelektualnymi posiadającymi głębszy – także edukacyjny – przekaz.

Prowadzimy również działania wśród osób osadzonych w zakładach penitencjarnych, a także ich rodzin. Pragniemy w ten sposób pomóc poszczególnym rodzinom odbudować ich zachwiane relacje. Skupiamy się na praktycznym przekazie w jaki sposób wspólne działania jednoczą. Mając dużo sił, ogrom chęci i nieskończone pokłady dobroci staramy się zbudować jasny przekaz o tym co łączy i wzmacnia. Wierzymy, że wspólne czynienie dobra buduje tożsamość rodziny i sprawia, że każdy w niej czuje się doceniony i potrzebny.

Jako Fundacja jesteśmy zwartą grupą, która przede wszystkim ma siebie – to świadczy o naszej sile. Tej siły nigdy nie jest za wiele… Dziś liczymy, że dostaniemy szansę czynienia świata dla dzieci lepszym na jeszcze szerszą skalę. Każdy z nas może dołożyć kawałek siebie do tego przedsięwzięcia, każdy z nas może kogoś uratować.

Zapraszamy do współpracy.